De hoogste uitkeringen en protesteren voor nog meer

“Ons pensioenstelsel is oneerlijk, star, paternalistisch en zijn doel voorbijgestreefd” (uit: ‘Het Nieuwe Werken aan je pensioen’)

Gisteren kwam het nieuwe OESO-rapportPensions at a glance 2013uit. Hieruit bleek dat Nederland de hoogste pensioenuitkeringen heeft van alle OESO-landen. Gepensioneerden krijgen hier maar liefst 91,4 procent van hun gemiddeld verdiende loon. Bij het vorige OESO rapport uit 2011 stonden IJsland en Griekenland(!) nog boven Nederland. Daarnaast geeft het nieuwste rapport aan dat onder Nederlandse gepensioneerden bij slechts 1,4 procent sprake is van armoede. Dit is het laagste percentage van alle OESO-landen. Eerder onderzoek wees al uit dat binnen Nederland geen bevolkingsgroep het beter heeft dan de ouderen. Dus kunnen we concluderen: geen bevolkingsgroep ter wereld heeft het beter dan de Nederlandse gepensioneerden. Proficiat!

Toch is het blijkbaar nog niet genoeg. Ik woon om de hoek bij de Nederlandse Bank en twee dagen geleden stuitte ik bij toeval op een demonstratie van gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de lage rekenrente. Anders geformuleerd, ze willen een hogere rekenrente zodat er nu nog meer uitgekeerd kan worden en kortingen van de baan zijn. Ze eisen ‘meer koopkracht’, zo was op hun rode tassen te lezen. Zelfs na het Volkskrant artikel van Yvonne Hoffs schamen sommigen zich er niet voor om met een bord om de nek voor de Nederlandse bank meer geld te eisen. Dat dit – door de rekenrente te verhogen – per definitie ten koste gaat van toekomstige generaties lijkt hen niet te deren.

image

Ik vroeg wie de demonstratie opgezet had en kwam erachter dat dit een initiatief was van de Abvakabo. Op hun website las ik dat de Abvakabo strijdt voor een eerlijk pensioen voor jong en oud. Huh…? En dan zet je een actie op voor het verhogen van de rekenrente waardoor aantoonbaar nog meer geld verschuift van jong naar oud? That doesn’t make sense. Een jaar geleden berekende Syntrus Achmea al dat jongeren in de toekomst waarschijnlijk nog maar 50 procent van het gemiddeld verdiende salaris aan pensioen hoeven te verwachten. Dat is wel iets anders dan 91,4 procent. Ook de Abvakabo realiseert zich dat er voor jongeren waarschijnlijk niet veel meer zal overblijven dan 50 procent, zo blijkt uit het stuk ‘Een half pensioen, niet te doen’ op haar eigen website.

Daarom begreep ik deze actie geheel niet. En zitten de jongeren van de vakbond dan gewoon te slapen? Ik hoop dat iedereen snapt dat er door het aanpassen van de rekenrente niet opeens meer geld in de pensioenpotten terecht komt. Aanpassen van de rekenrente heeft alleen maar invloed op de verdeling van geld. En die is nu al scheef. We moeten juist prudenter worden. We zijn nu wereldkampioen pensioen uitkeren. Als gezegd: twee jaar geleden stond Griekenland nog boven Nederland. Daar leefde men ook jarenlang op te grote voet. En volgens mij is iedereen het er wel over eens dat we in economisch opzicht Griekenland niet achterna moeten gaan.

One Response to “De hoogste uitkeringen en protesteren voor nog meer”

  1. Ernst van der Velden 28 november 2013 at 19:48 #

    Dat we er nu zo goed aan toe zijn (lucky us) betekent niet dat het niet waard is te strijden voor behoud van dit alles. Dat hier wellicht wat grove middelen worden gebruikt, vind ik niet zo erg. Demagogie wordt ook door de regering en zelfs door DNB bedreven. Er gaat geen seminar of congres voorbij of je hoort besmuikt of openlijk kritiek op de behoudzuchtigheid en regelneverigheid van de BANK. Dat jongeren straks nog maar 50% van het laatste loon met pensioen zullen krijgen, ligt meer aan het verlaten van het eindloon/middelloon-systeem en de verlaging van de opbouw% dan aan de financiering daarvan. Mijn voorstel: formuleer eerst de eisen mbt de hoogte van het pensioen en kijk dan naar de financiering en haalbaarheid. Werkgevers zijn zeer gauw geneigd om mee te gaan met de trend naar MINDER en GOEDKOPER. Wat we hebben, moeten we houden. Door te beknibbelen op de hoogte van het pensioenuitzicht graaf je je eigen pensioengraf. Tenslotte: vele gepensioneerden lijden al jaren door het niet indexeren van het pensioen en gaan er ieder jaar in koopkracht op achteruit! Statistieken zijn er in zoveel varianten……………

Geef een reactie